CCOO Irakaskuntza | 24 June 2024.

batzen gaituen indarra

CCOOk MUFACEko, MUJEJUko eta ITFASeko mutualistek eta haien familiek Covid-19ko txertoa herritar guztien baldintza berberetan eskura dezaten eskatu du

  Sindikatuak espero du erakunde pribatuek aitzakiarik gabe hartuko dituztela bere gain sinatutako kontzertuak, nahiz eta egoerak salbuespen bat izan.

  18/12/2020.
  Vacuna para el Covid-19

  Vacuna para el Covid-19

  Covid-19aren pandemian zehar, CCOO erne egon da mutualistek gainerako herritarren arreta bera izan zezaten, osasun-sistema nazionalak zein sistema autonomikoek hartu dituzten osasun-neurriak hartzerakoan.

  Osasun Sistema Nazionalaren eta dauden hiru mutualitateen (MUFACE, MUJEJU eta ISFAS) arteko koordinazioak argi utzi behar ditu Espainiako eta atzerriko mutualistentzako eta haien senideentzako Covid-19aren aurkako txertoa lortzeko baldintzetan berdintasun eraginkorrerako lankidetzarako jarraibideak eta mekanismoak.

  Ikuspegi horretatik, prozedura hauek argitu beharko dira:

  1. Covid-19aren aurkako txertoa osasun publikoko lehen mailako arretako zentroetan edo erakunde mediko pribatuen laguntza-zentroetan jarriko den.

  2. Mutualisten kolektibo horrek aldez aurreko hitzordua jasoko badu dagokien arrisku-populazioko taldea txertatzen denean, edo hitzordua dagokion laguntza-zentroan eskatu beharko du.
  3. Mediku-erakunde pribatuei, lehen mailako arretako zentro publikoetako erakunde arduradunei edo dagokionari jarraibide argiak eta nahitaez bete beharrekoak ematea, mutualistei arreta eta txertoa emateko, Gizarte Segurantzaren araubide orokorreko kideen berme eta epe beretan.
  4. Jarraibide horiek esku-hartzaileei bidaltzea (mutualitateak, Osasun Sistema Nazionala eta autonomia-erkidegoetako osasun-sistemak, dagozkien eskumen-eremuetan).
  5. PCR probetara sartzeko arazoetan banakako egoerak konpontzen joan badira ere, mutualistek proba horiek eskuratzeko izango dituzten egoerak eta prozedurak ezarri eta argitu beharko dira, batez ere proba horiek tratamendu eta esku-hartze medikoetara sartzeko protokolo medikoaren parte diren kasuetan.

  Jakin badakigu osasun-krisitik irtetearen ardatz nagusia sektoreko profesionalen ahalegina izan dela; izan ere, askotan, baliabide eta plantilla falta haien ahalegin pertsonalarekin ordezkatu dute. Hala ere, zalantzarik gabe, sistema publiko zein pribatuek baliabide ekonomikoetan, materialetan eta giza baliabideetan egin behar izan dute ahalegina.

  CCOOren ustez, erakunde pribatuek beren gain hartu behar dituzte, aitzakiarik gabe eta osorik, mutualitateekin sinatutako itunak, salbuespenezko kasu horietan ere; izan ere, harreman hori zerbitzu-emate baten berezko oreketan oinarritzen da, garai jakin batzuetan abantaila gehiago edo gutxiago izan. Horregatik, gure ikuspegitik, erakunde pribatuek ez dute zalantzan jarri behar orain zerbitzu-zerrenda hori.