CCOO Irakaskuntza | 24 June 2024.

batzen gaituen indarra

Lanbide Heziketako irakasle teknikoen egoera, konponbidean

  Lanbide Heziketako sailburuorde Jorge Arévalok CCOO Irakaskuntzari emandako informazioaren arabera, LOMLOEren izapidetzearekin sortutako arazoa konpondu ahal izango da.

  22/12/2020.
  FP

  FP

  Azken orduan, azken xedapenetatik hamaikagarrena sartu da LOMLOEn, LHko irakasle teknikoak Bigarren Hezkuntzako irakasleen kolektiboan integratzea planteatzen duena, eta horrek tentsio logiko bat sortu du, aipatutako kidegoan sartzeko eta desagertzeko baldintzak ezagutzen baitira.

  Sailburuordeak Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioarekin hitzartutako akordioaren berri eman digu, irtenbide airoso bat bilatzeko, EAEko Lanbide Heziketan lan hori egiten ari diren pertsonak kanpoan utzi gabe. Aipatutako xedapena aldatzeko erabiliko den arau-idazketa garatzeke dago oraindik, eta baliteke legeak berak, errege-dekretuen bidez, behar duen garapenean, gaur egun kudeaketa-prozesuan dagoen Estatuko LHren Lege berriaren idazketan edo bi administrazioek hitzartzen duten beste edozein arau-dokumentutan jasotzea.

  CCOO Irakaskuntzak pozik hartu du akordio hori; izan ere, jasanezina zen lege berriak sistematik botatzea euskal hezkuntza-administrazioarentzat beren irakaskuntza-jarduera berme osoz egiten duten pertsonak. Hala ere, pilatutako esperientzia dela eta, konpromiso horren bilakaeraren zain jarraituko dugu, inolako neurririk baztertu gabe.

  Sindikatu honek ez du ahaztu nahi, halaber, arau horrekin sortutako zalantzei, ustez konponbidean daudenei, Eusko Jaurlaritzak berak sortutako ordezkapen-poltsa garrantzitsuaren arazoa gehitu behar zaiela, kidego horretako espezialitateetarako azken urteetan egindako lan-eskaintza publikoaren deialdi urriak direla eta. Hori dela eta, behin arazoa konponduta, LEP deialdien prozesu bat antolatuko da, LHko espezialitate horiek deituz eta aldi baterako lanpostu batek sortzen duen urduritasuna ezabatuz.