CCOO Irakaskuntza | 4 March 2024.

M8

04-03-2024

Banner M8M 2024

Banner M8M 2024

Martxoaren 8aren aurrean, ekintza eta aldarrikapena

  • CCOOen Irakaskuntza Federazioaren Manifestua

Martxoaren 8a, Emakumearen Nazioarteko Eguna, dela eta, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko eta emakumeen aurkako diskriminazio- eta indarkeria-mota guztiak ezabatzeko konpromisoa adierazten dugu, batez ere lanaren eta hezkuntzaren eremuan, seme-alabei ere eragiten baitie.

05/03/2021.
Martxoaren 8a

Martxoaren 8a

CCOOko Irakaskuntza Federaziotik etengabe borrokatzen gara emakumeen eskubideen alde, egunero martxoaren 8a delako. Borroka hori "bizirik, aske eta bat eginda ekinean eta aldarrikapenean" lelopean egingo da, eta #VivasLibresUnidas eta #Acción8M etiketekin.

Emakumeen Nazioarteko Egun honek garrantzi berezia du bi arrazoirengatik. Alde batetik, pandemiaren ondoriozko gizarte-larrialdia dela eta, beharrezkoa da emakume gehienek bizi izan dituzten egoerak aldarrikatzea eta ekintzatik abiatzea, lehen lerroan beste pertsona batzuk zaintzeari arreta emanez eta, askotan, beren lana modu bidegabean eta mugan garatuz. Bestalde, LOMLOE onartu berriaren aurrean gaudelako. Bertan, genero-ikuspegia eta hezkidetza zeharkako ardatzak dira, eta etorkizun berdintasunezkoa eta demokratikoa eraikitzeko, berdintasunean oinarritutako hezkuntzarako eskubidea bermatuko duen ekintza bateratua sustatuko duten hezkuntza-politiketan aurrera egiteko premiaren aldeko apustua egiten da.

Nahiz eta pandemia-garaian irakaskuntzako profesionalen osotasuna eta hezkuntzarekin eta gizarte- eta hezkuntza-zerbitzuekin duten konpromisoa izan, Gobernuak ez ditu bete 2017an eta 2018an enplegu publikoa eta lan-baldintzak hobetzeko sinatutako akordioak.

Era berean, etengabeko ERTE prozesu bat jasan dugu hezkuntza pribatuaren eta gizarte- eta hezkuntza-zerbitzuen esparruan, eta lanpostuei eusteko balio izan duten arren, kolpe latza izan dira, hain zuzen ere, prekarietate handiena pairatzen duten emakumeentzat.

Sektore publikoetako behin-behinekotasunaren ehunekoa pandemiaren aurretik% 22tik% 24ra bitartekoa zen, eta proportzio hori gainditu egin da gaur egun.

Hezkuntza-sisteman, 2020ko maiatzaren 5etik ekainaren 16ra bitartean,% 20 inguru izan ziren ezinbesteko aldi baterako ezintasuneko egoeran zeuden pertsonak. Aldi baterako lan-erregulazioko egoeran zeuden gizonen% 25,18 atera dira lanetik, eta emakumeen% 19,12 baino ez.

Ikasturte honetan egin diren kontratazioen kopurua kontuan hartuta, horien% 64 emakumeei dagozkie. Argi eta garbi feminizatuta dagoen sektore baten aurrean gaude, baina emakumeek dituzte iraupen laburragoko kontratuak: batez beste, 145 egun; gizonek, berriz, 171 egun.

Covid-19ko osasun-krisian ere haiek izan dira kaltetuenak. Enplegu-erregulazioko espedienteetan dauden pertsonen% 73 emakumeak dira, eta% 27 soilik gizonak.

Gainera, administrazioek, batez ere eskuinak gobernatzen dituenek, ez dute denborarik galdu kontratatu ziren errefortzuak kaleratzeko, nahiz eta horietako askok publikoki bermatu zuten beren jarraipena, hezkuntzarako eskubidea ez urratzeko eta zailtasun handienak dituzten ikasleak bereziki babesteko.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa onartu zenetik, bide luzea egin behar izan dugu emakumeen lan- eta soldata-berdintasuna lortzeko bidea irekiko duten berdintasun-planak negoziatzeko eta adosteko. Bidea gogorra eta oso zaila izan da. Ondoren, enpleguan eta okupazioan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko neurriei buruzko 6/2019 Lege Dekretuarekin, beste bultzada bat eman zen aldarrikapen historikoak lortzeko, hala nola bi gurasoentzako baimenak parekatzea, ordainsarien erregistro banakatua sortzea eta auditoretzak egitea, soldata-arrakala murrizten joateko, besteak beste.

Azkenik, elkarrizketa sozialaren eta sindikatuen ahaleginaren ondorioz, bi errege-dekretu argitaratu dira, enpresan negoziazio kolektiboaren legitimitateari buruzko ordena jartzera datozenak, hain beharrezkoa eta funtsezkoa baita emakumeentzako eskubideak irabazteko.

Pandemiaren ohiz kanpoko aldi honetan zerbait agerian geratu bada, zainketen krisi sakona da, emakumeak desabantailan jartzen dituena eta kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloko gabeziak arintzeko finantzaketa publiko egokia behar duena, eta familiengana zuzenean iritsiko den gizarte-babes arina eta burokratizatu gabea.

Oraindik gauzatzeke ditugu neurri horiek administrazio publikoan, zehazki berdintasun-planen benetako negoziazioan. Oso autonomia-erkidego gutxik negoziatu eta adostu dute dagokion berdintasun-diagnostikoa eta -plana, ikastetxeetako nahiz unibertsitate publikoetako plantilletan eragin zuzena izango duena. Gai horri buruzko legeria garatzea lehentasun sindikal gisa hartu behar da, ikastetxeetako langileen berdintasunari eta benetako aukerei buruzko ekimenaren buru izatea ekarriko duena.

Azkenik, ezin dugu erne egon LOMLOE hezkuntza lege berriaren aurrean. Lege horrek ez dio amaiera ematen emakumeek bizitza sozial, kultural eta zientifikoaren esparru guztietan egiten duten ekarpena ikusezin bihurtzeko bidegabekeria historikoari, baina urrats garrantzitsua da sistema androzentriko eta patriarkala desagerrarazteko.

Arreta berezia jarriko diogu orain hasiko den araudi- eta legegintza-garapenari. Hezkuntza-politiken erdigunean jarri behar dira hezkidetza, berdintasuna, aniztasuna eta emakumeenganako eta gizartean esleitutako rolak betetzen ez dituzten pertsonenganako indarkeriak desagerraraztea. Rol horiek zurrunak izango dira, eta emakumeen askatasuna eta garapen emantzipatzaile, autonomo eta independentea kontrolatzeko eta murrizteko helburu bakarrarekin ezarriko dira.

CCOOen Irakaskuntza Federazioak honako hau eskatzen du:

- Hezkuntzako finantzaketa publikoa handitzea, gure inguruko gainerako herrialdeen maila berean jarriko gaituena eta emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunera bideratutako politika publikoak bultzatuko dituena.

- Hezkuntza pribatuaren eta gizarte- eta hezkuntza-zerbitzuen esparruan berdintasun-neurri eta -planen negoziazio kolektiboa bultzatzea, eta ikastetxe eta unibertsitate publikoetarako mahaiak premiaz eratzea.

- Hezkuntza-eremuan gaur egun nahikoak ez diren kontziliazio- eta erantzukidetasun-eskubideetan aurrera egitea, ordutegi-malgutasuneko esparruak bermatzea, ordutegiak arrazionalizatzea eta emakume eta gizonentzat aukera berberak sustatuko dituen lana antolatzea.

- Sexu-jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko protokoloak negoziatzea, hezkuntza-testuinguru guztietan.

- Hezkuntza-curriculuma aldatzea, haren hedapena murriztuz eta helburuak eta edukiak eguneratuz, ikasleen interesa eta motibazioa kontuan hartuta, eta hezkuntza-sistemaren printzipioak eta helburuak betetzea, bereziki sexuen arteko berdintasunarenak, emakumeak eta horiek kulturari eta gizarteari egindako ekarpen historikoak, pertsonekiko errespetua, zaintzak eta ingurumenarekiko harremana ikusaraziz.

- Sexualitaterako Hezkuntza garatzea, desioa eskubide legitimotzat hartzeko askatasunean eta erabateko garapenean.

- Berdintasunerako hezkuntza, hezkidetzailea, barne hartzen duena emozioen kudeaketa, erabateko bizipenaren askatasuna eta pertsonekiko errespetua, berdinen arteko eta gainerakoen arteko tratu onarekin eta ongizate indibidual zein kooperatiboarekin bat datorren harremana.

- Derrigorrezko prestakuntza, honako hauek prebenitzeko: indarkeriak, sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena, hezkidetza, dibertsitateak eta hezkuntzako langileentzako tratu oneko eta komunikazio positiboko jarrerak garatzen dituen edozein eduki.

- Irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzan genero-ikuspegia agerikoa izan dadin sustatzea, sexuen arteko berdintasunari, emakumeen diskriminazioari eta emakumeen autonomiaren eta askatasunaren aldeko edukiekin.

- Berdintasun-taldeak ikastetxe guztietan, baliabide materialak eta pertsonalak izanda.

- Hezkuntza- eta lanbide-orientazioa, ikasleei ikasketa- eta/edo lanbide-aukeraketetan lagunduko diena, sexuaren arabera estereotipatutako aukera posibleak baztertuz.

- Steam irakaskuntzak garatzea (Science, Technology, Engineering, Art eta Mathematics diziplinak identifikatzen dituzten siglak, hau da, zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematika).

- Ikerketa eta esperimentazioa erraztea, eta irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen etengabeko hobekuntzan hezkuntzari lotuta emakumeek egindako ekarpenak aitortzea.

- Hezkuntza-eremuan, edozein adierazpen edo motibaziotan, indarkeria, gaitzespen-, jazarpen- edo diskriminazio-jarrerak desagerraraztea.

- Berdintasunaren, hezkidetzaren eta askatasunen eta giza eskubideen errespetuaren aginduetara egokitzen ez diren testuliburuak ezabatzea.

Martxoaren 8aren aurrean, ekintza eta aldarrikapena