CCOO Irakaskuntza | 25 July 2024.

batzen gaituen indarra

IRAKASLEEN LEGE BATEN GARAIA DA. IRAKASKUNTZA ESTATUTUAREN GARAIA DA.

A1 taldea eta maila-igoera irakasleen kidego guztietarako. Sinadura-bilketa.

  CCOO irakasleen Lege bat negoziatzea eskatzen ari da, gure baldintzak hobetu eta homologatuko dituen benetako Irakasle Estatutua. Gauza askoren inguruan denbora asko daramagu aldarrikatzen, ekiten eta mobilizatzen.

  26/01/2024.
  iPUBLIKOA_A1_2024

  iPUBLIKOA_A1_2024

  Sindikatuak dekalogo batean laburbildu zituen estatutu gisa defini daitekeen estatutu batek gutxienez jaso behar dituen puntu nagusiak, irakasleen premia nagusiei erantzungo diena eta irakasleen funtsezko lana baldintzarik onenetan egin ahal izango duena. Hona hemen hamar puntu horiek:

  1. Irakastorduak murriztea, egoteko ordutegia murriztea eta ratioak hobetzea.

  2. A1 taldea eta maila-igoera irakasleen kidego guztietarako.

  3. Erretiro aurreratua, borondatezkoa eta pizgarria guztiontzat.

  4. Lan-osasunaren berariazko irakaskuntza-erregulazioa, arrisku psikosozialak barne.

  5. Hasierako prestakuntza benetan hobetzea.

  6. Etengabeko prestakuntza baliabideekin eta lan-ordutegiaren barruan.

  7. Benetako karrera profesionala, erakargarria, artikulatua eta ondo sustatua.

  8. Sarrera eta sarbidea berrikustea, alderdi pedagogikoak lehenetsiz, baliabideak dituen praktika-fasearekin, benetan prestakuntzakoa eta ondo planifikatua.

  9. Irakasleen eginkizunak zehaztea, zereginak metatzea eta gehiegizko burokrazia saihesteko.

  10. Irakasleen ordainsarien eta lan-baldintzen goranzko hobekuntza eta homologazioa, lizentziak eta baimenak eta gizarte-ekintza barne.

   

  Aldarrikapen eta jarduera guzti horien esparruan, CCOOk berariazko sinadura-bilketa abian jarri du, kidego guztietako irakasle guztien irakasle-lana aintzat hartzeko, lanpostu-mailako osagarria guztiei igoaz eta funtzio publikoan begirune gorena eskainiz, kidego guztiak A1 azpitaldean onartuz.

  Irakaskuntza guztietan irakasleek duten erantzukizuna ezinbestekoa da, eta lehen mailako erronkei aurre egiten diegu, garrantzi sozial eta profesional handiko lan batean. Hori dela eta, kidego guztiek funtzio publikoaren barruan ahalik eta begirune handiena izan behar dute, A1 azpitaldearen barruan izan behar dute, eta guzti horien lanpostu-mailako osagarriaren maila igo behar da.

  GUZTIOK, ELKARREKIN, HEZKUNTZA-SISTEMA PUBLIKOAREN KALITATEA HOBETUKO DUTEN GURE LAN-BALDINTZAK ETA ORDAINSARI-BALDINTZAK HOBETZEA LORTUKO DUGU.

   

  MINISTERIOARI ETA HEZKUNTZAKO KONFERENTZIA SEKTORIALARI ZUZENDUTAKO ESKAERA SINATU HEMENdik LOTUTAKO ESTEKA ERABILIZ.