CCOO Irakaskuntza | 23 April 2024.

M8

04-03-2024

Banner M8M 2024

Banner M8M 2024

27.05.2021

IKASTURTE HASIERA COMIENZO DE CURSO 2021/2022 EGUTEGIA/CALENDARIO

Dokumentua ikusi

11.11.2020

Preguntas y respuestas sobre la videovigilancia en los centros educativos


Ikastetxeetako bideozaintzari buruzko galderak eta erantzunak

Dokumentua ikusi

30/10/2020

Las dos reuniones de esta mañana con el Viceconsejero de Administración y Servicios confirman un calendario concreto para revisar completamente el Acuerdo Regulador de condiciones laborales del profesorado vasco

28.10.2020

10 Claves sobre la protección de datos personales en los centros educativos en tiempos del COVID-19.

Dokumentua ikusi

27.10.2020

19-20 eta 20-21 lanpostu-zerrenden konparazioa

Comparativa RPT 19-20 y 20-21

Dokumentua ikusi

25.09.2020

ADI EGON! 2020ko iraila

Abisu laburrak

Dokumentua ikusi

25.09.2020

ADI EGON! AVISOS SEPTIEMBRE 2020

Dokumentua ikusi

20/08/2020
OPE-EPE

Euskal Autonomia Erkidegoko 5 sindikatuen aurka, Hezkuntza Sailak EPEa 2020ko abendurako deitzeko erabakia hartu du.

20/08/2020
OPE-EPE

En contra de los 5 sindicatos vascos, el Departamento de Educación ha tomado la decisión de convocar la OPE para dicembre de 2020.

12/06/2020
Inbertsioa
  • ccoo Irakaskuntzak 2020-2021 ikasturterako proposamenak aurkezten ditu

Sindikatuak Hezkuntza Sailari hezkuntza plan bat helarazi dio. Bertan, inbertsioari eta segurtasun eta higieneari dagozkion alderdiak zehazten dira, euskal hezkuntza erkidegoan jasandako pandemiaren osteko krisia gainditzea bermatzeko.

12/06/2020
Inbertsioa
  • CCOO Irakaskuntza presenta sus propuestas para el curso escolar 2020-2021

El sindicato ha enviado al Departamento de Educación un plan educativo centrado en poner en marcha un plan de inversión y otro de seguridad e higiene que garanticen la superación de la crisis postpandemia sufrida en la comunidad educativa vasca.

11/06/2020
Lakua
  • Gaur, ekainaren 11n, Plangintza Batzordearen bilkuraren ostean, datorren ikasturteari buruzko galdera guztiak erantzunik gabe darraite.

Bost sindikatuok eta Sailaren Pertsonaleko eta Plangintzako zuzendariak izan gara bilkuran eta hau komunikabideetatik ezagutzen genuenaren errepikapen hutsa izan da: ikasturtearen hasiera, irailean, normaltasunaren (?) barruan: eta dagoeneko ezagunak izan eta eman daitezkeen beste egoerak aztertzea (sistema bikoitza, presentziala-telelana eta/edo konfinamendua).

11/06/2020
Lakua
  • Tras la Comisión de Planificación de hoy, jueves, 11 de junio, todas las preguntas sobre el inicio del curso próximo siguen sin contestación

La reunión en la que hemos participado los cinco sindicatos y los directores de Personal y Planificación de la Consejería ha sido una mera repetición de lo que por otros medios de prensa ya conocíamos: apertura del curso en septiembre dentro de la normalidad (¿) y estudio de otros posibles escenarios, también ya conocidos (sistema mixto presencial-teletrabajo y/o confinamiento.